Trähjulet Stockholm AB

Trähjulet är ett traditionellt byggföretag som huvudsakligen arbetar i Stockholmsområdet.
Bolaget startade sin verksamhet 1994 och kundkretsen är i första hand företag, fastighetsbolag och kommuner. Trähjulets vision och inriktning är att i egen regi uppföra industrihus med produktionsyta, kontor, lager samt flerfamiljshus.

Trähjulets affärsidé är att utforma och anpassa byggnader efter kundens behov.

Trähjulets mål är att oberoende av konjunktur alltid ha en stabil organisation och en stor nöjd kundkrets.

Trähjulet arbetar med hög kvalitets- och miljöinriktning i enlighet med dagens ställda krav.

Vår verksamhet ska stå för ett bra bemötande och fungerande kommunikation med våra kunder.

Vår kund ska alltid känna trygghet och förtroende när det gäller vår kompetens.

Mottot ska vara att nöjda kunder återkommer.

Trähjulet är medlem i Stockholms Byggmästareförening samt Svenska Arbetsgivareföreningen. 

Kontakt leif.ohman@trahjulet.se www.trahulet.se